Finał XVI Powiatowego Konkursu Profilaktycznego pod hasłem: „Młodość bez nałogów”

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

prof

Finał XVI Powiatowego Konkursu Profilaktycznego pod hasłem: „Młodość bez nałogów” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.

      O tym, że młodość bez nałogów jest piękna doskonale wiedzą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego, którzy wzięli udział w XVI Powiatowym Konkursie Profilaktycznym zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie.          

W dniu 13 kwietnia 2016 roku w świetlicy szkoły odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom.

Głównym celem konkursu było: podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z ulegania nałogom,  uzyskanie oryginalnych prac promujących postawy abstynenckie, życie bez używek oraz  pokazanie roli szkoły i samorządów w realizacji integralnej profilaktyki uzależnień.

      Wszystkich przybyłych uczestników konkursu oraz zaproszonych  gości powitał pan Wojciech Maślona

 dyrektor placówki.        

k1

       W uroczystości uczestniczyli i nagrody wręczali m.in. Marek Majewski  – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Alicja Grabiec  - pełnomocnik Burmistrza Krasnegostawu ds. Profilaktyki, Marcin Wojewoda – Prezes Banku Spółdzielczego w Izbicy.

       Pan Marek Majewski – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie,  w imieniu swoim oraz Starosty Krasnostawskiego Pana Janusza Szpaka podziękował dyrekcji szkoły za organizację szesnastej już edycji  konkursu oraz  za aktywne włączanie się szkoły w działania profilaktyczne . Podkreślił, że z pewnością takie działania przyczyniają się do większej świadomości oraz  eliminowania z życia młodych ludzi uzależnień.   

       Przedmiotem konkursu  było przygotowanie ulotki informacyjnej związanej z tematyką uzależnień.

Jury konkursu pod przewodnictwem Pani Anny Popis -  przedstawiciela Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie    oceniło  prace pod względem profilaktycznego przekazu treści, przejrzystości, oryginalności, pomysłowości oraz formy estetycznej i wyłoniło zwycięzców.

I miejsce – Szpakowska Katarzyna  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie,

II miejsce – Jaślikowska Magdalena –  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie,

III miejsce – Filipczuk Sylwester – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej,

IV miejsce – Adrian Korkosz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.

 k2

      Uczestnicy finału oraz młodzież  z ZSP Nr 1 miała możliwość obejrzenia spektaklu profilaktycznego pt.  „ Kropla nadziei”.  Spektakl zaprezentowany przez uczniów z klasy 1tz i 2tz oraz piosenki w wykonaniu ucznia Marcina Trumińskiego  bardzo spodobały się zebranym, co potwierdziły gromkie brawa.

k3

          Na zakończenie prowadzący wyrazili nadzieję, że to spotkanie będzie dla wszystkich powodem do zastanowienia się nad swoim życiem i podejmowaniem właściwych decyzji.

      Tegoroczny konkurs i nagrodzenie finalistów było możliwe dzięki  sponsorom:  Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie, Urzędowi Miasta Krasnystaw, Bankowi  Spółdzielczemu w Izbicy, Urzędowi Gminy Żółkiewka, Urzędowi Gminy Łopiennik Górny.

Konkurs zorganizowały: Halina Szewczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych i Ewa Gałka – pedagog szkolny.