Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" edycja 2018/2019

Ocena użytkowników:  / 0

zus

W naszej szkole realizowany jest projekt „Lekcje z ZUS”, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do starszych pokoleń (zasada solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

27 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w olimpiadzie ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. 

Projekt oraz olimpiada objęte są honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

Uczniowie technikum ekonomicznego w Banku Pekao S.A.

Ocena użytkowników:  / 0

 

 

 bank6

Dnia 22 listopada 2018 roku uczniowie technikum ekonomicznego pod opieką Pani Małgorzaty Typiak odwiedzili Bank Pekao S.A. w Krasnymstawie. Uczniowie zostali przywitani przez dyrektora banku. Młodzież została zapoznana z historią banku, strukturą i zasadami funcjnowania tej jednostki. Następnie uczniowie mieli okazję poznać zabezpieczenia polskich i obcych banknotów, w przyszłości będą mogli bez problemu sprawdzić autentyczność walut.
Pracownicy banku zapoznali uczniów z ofertą produktową banku, a także odpowiedzieli na  szereg nurtujących ich pytań dotyczących. m.in. rachunków, lokat, kredytów studenckich.
W przyszłości nasi uczniowie będą podejmować finansowe decyzje, dlatego warto promować wśród młodzieży efektywne gospodarowanie pieniędzmi. Młodzi ludzie interesują się takimi nowinkami technologicznymi i  wiedza na ten temat na pewno im się przyda, gdy skończą szkołę i wejdą na rynek pracy lub rozpoczną studia. Wtedy bowiem posiadanie konta osobistego i korzystanie z bankowości mobilnej na pewno wypróbują w praktyce, na przykład płacąc za towary i usługi smartfonem lub kartą. Niektórzy uczniowie mają już swój rachunek bankowy i zarządzają swoimi pieniędzmi. 

Lekcja przedsiębiorczości z przedstawicielami IBS BANK - Bank Spółdzielczy w Izbicy.

Ocena użytkowników:  / 0

W dniach 12 -18 listopada 2018 r. obchodzimy w Polsce, tak jak w ponad 100 innych krajach, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Celem tego ogromnego przedsięwzięcia jest „propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, ich aktywnej postawy wobec życia i poczucia współodpowiedzialności za przyszłość świata.”

W ramach ŚTP podejmuje się wiele bardzo zróżnicowanych działań: od szkoleń i wykładów, po przedstawienia i happeningi. Dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie była to okazja, aby wziąć udział w tym projekcie.

16 listopada 2018 r. uczniowie technikum ekonomicznego i technikum pojazdów samochodowych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Izbicy - IBS Bank panią Elżbietą Makuch - sekretarzem rady nadzorczej i panem Pawłem Zielińskim - wiceprezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy. 

Uczniowie wysłuchali wykładu na temat - Marketing firmy IBS Bank. 

IBS BANK LOGO duze

 Marketing bankowy to wszelkiego rodzaju działalność prowadzona przez banki, której celem jest analiza, poznanie, a następnie dostosowanie produktów do oczekiwań klientów i potrzeb rynku. Oddziałuje bezpośrednio na popyt i podaż, jednocześnie biorąc pod uwagę potrzeby, preferencje i wymagania klientów. Według tej koncepcji priorytetową kwestią jest ostateczna potrzeba potencjalnych odbiorców. Banki dostosowują się do regularnych zmian rynkowych, a jednocześnie - na podstawie obserwacji i badań oczekiwań klientów - stawiają własne warunki poprzez promocję indywidualnych ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych. 

Dla naszych uczniów była to bardzo ciekawa lekcja przedsiębiorczości.

bank

bank1

bank2

 

 

Wybraliśmy Mistrza Rachunkowości !!!

Ocena użytkowników:  / 0

Mistrz rachunkowości roku szkolnego 2017/2018 wybrany!

W dniu 18 grudnia 2017 roku odbył się szkolny konkurs o tytuł „Mistrza rachunkowości”, który został zorganizowany przez nauczycieli rachunkowości  Bożenę Cieszko-Pankiewicz i Katarzynę Mańko.

Do zawodów przystąpiło 7 uczniów z klasy 4 techniku ekonomicznego. Zadaniem uczestników było rozwiązanie  testu wiedzy z rachunkowości.

Celem konkursu,  przeprowadzonego po raz 16-ty w naszej Szkole,  było  między innymi:  budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości, popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną wiedzy, a także podnoszenie poziomu nauczania rachunkowości. Ponadto konkurs był swoistą „próbą generalną” przed egzaminem z kwalifikacji A.36 „Prowadzenie rachunkowości”.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac i ustaliła, że Mistrzem Rachunkowości w roku szkolnym 2017/2018 została Anna Michałowska otrzymując 38 punktów na 40 możliwych do uzyskania.

Drugie miejsce uzyskała Dominika Gaweł, zaś trzecie miejsce przypadło Katarzynie Linkiewicz.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia na egzaminie, a w przyszłości pracy w komórkach rachunkowości!

mr

Szukaj

Menu użytkownika