Close
 

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

Ocena użytkowników:  / 3
SłabyŚwietny 

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA TECHNIKUM ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017

KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV

1. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.

2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.

3. Poznajmy się – indywidualne prezentacje.

4. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

5. Co nas łączy –prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.

6. Tworzymy grupę – ustalanie celów i reguł grupowych.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

7. Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im (lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie itp.)

8. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.

10. Planowanie własnego rozwoju.

11. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru.

12. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych.

13. Jak się uczyć efektywnie. Techniki uczenia się.

14. Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.

15. Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu?

16. Problemy okresu dorastania.

17. Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb.

18. Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń , miłość – czy znasz różnice.

19. Uczucia - identyfikacja i nazywanie uczuć.

20. Zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach .

21. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między rówieśnikami.

22. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie świadomością.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Życie w zgodzie z rytmem natury ( nauka, wypoczynek – znalezienie właściwych proporcji).

2. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

3. Oswajanie stresu.

4. Jak się kłócić, jak krytykować – wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny sposób.

5. Jak umiejętnie przyjmować krytykę – asertywne sposoby radzenia sobie.

6. Kultura bycia, czyli SAVOIR VIVRE na co dzień.

7. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

8. Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

9. Jak powiedzieć nie? „Asertywność sztuką bycia sobą”.

10. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

11. Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji wobec drugiej osoby.

12. Niemodne słowa ? : OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, UCZCIWOŚĆ, CZŁOWIECZEŃSTWO.

13. Umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom – mówienie NIE. Unikanie sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji i przemocy.

14. Być czy mieć ?

15. Przyczyny i skutki spożywania alkoholu.

16. Uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym.

17. Ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych. Rekompensowanie wyrządzonych krzywd.

18. Wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy.

19. Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. Wojny, terror, problem uchodźctwa.

20. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.

21. Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież.

22. Konwencja Praw Człowieka i podstawowych Wolności – znam i rozumiem.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Promocja zdrowego stylu życia: zasady prawidłowego odżywiania się, sport i aktywny wypoczynek.

2. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami , zainteresowaniami i rozwojem osobistym.

3. Pierwsze podsumowanie- TO UMIEM i POTRAFIĘ .

4. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonywanie wyboru.

5. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista

6. Człowiek twórczy a używki.

7. Mój stosunek do: kary śmierci, eutanazji, samobójstwa, aborcji.

8. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów..

9. Zagrożenia płynące z Internetu. CYBERBULLYING, CYBERPRZEMOC.

10. Alienacja człowieka we współczesnym świecie.

11. Demokracja w "polskim" wydaniu, fikcja czy szkoła życia.

12. Polska emancypacja. Rola kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

13. Profilaktyka uzależnień –skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla organizmu człowieka.

14. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.

15. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.

16. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, biednym, starszym, uchodźcom.

17. Jak przejawiam troskę o środowisko naturalne, w którym żyje.

18. Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe.

19. Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała.

20. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp.

21. Budowanie wartości moralnych sprawiedliwość, tolerancja, solidarność, demokracja, wolność , szacunku dla siebie i innych.

22. Rola i miejsce Polski i Polaków w Europie i na świecie.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Egzaminy zewnętrzne – procedury.

2. Matura i co dalej? – Planuję swoją ścieżkę zawodową

3. Dokąd zmierzamy ? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego.

4. Moda na dobre wykształcenie – "wyścig szczurów".

5. Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt.

6. Moje plany życiowe – nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych celów.

7. Pasja a sukces zawodowy.

8. Kariera czy rodzina ? Czy umiesz dokonać wyboru.

9. Sposoby powtarzania i utrwalania wiadomości w przygotowywaniu się do egzaminów.

10. Reklama samego siebie – cv, list motywacyjny, autoprezentacja.

11. Sposoby powtarzania i utrwalania wiadomości w przygotowywaniu się do egzaminów..

12. Bycie dojrzałym to " wolność OD" czy " wolność DO" czegoś.

13. Własny STYL a nakazy mody..

14. Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.

15. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista.

16. Pasja a sukces zawodowy.

17. Kształcenie umiejętności dawania z siebie innym. Wolontariat.

18. Kim jestem – pojęcie godności ludzkiej. Media i wszystko na sprzedaż ?

19. Rola środowisk społecznych, sytuacji polityczno- gospodarczej kraju i świata, normy i reguły obyczajowe i religijne, itp.

20. Preorientacja zawodowa –realizacja zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

21. Współczesne zagrożenia rodziny, co niszczy, a co chroni więzy rodzinne.

22. Choroby cywilizacyjne jak poznać, że się jest chorym.

23. Odpowiedzialność prawna i cywilna za własne słowa i czyny.

 

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE ROK SZKOLNY 2016/2017

KLASA I KLASA II KLASA III

1. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.

2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.

3. Poznajmy się – indywidualne prezentacje.

4. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

5. Co nas łączy –prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp.

6. Tworzymy grupę – ustalanie celów i reguł grupowych.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

7. Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im (lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie itp.)

8. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych.

10. Planowanie własnego rozwoju.

11. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru.

12. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych.

13. Jak się uczyć efektywnie. Techniki uczenia się.

14. Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć.

15. Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu?

16. Problemy okresu dorastania.

17. Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb.

18. Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń , miłość – czy znasz różnice.

19. Uczucia - identyfikacja i nazywanie uczuć.

20. Zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach .

21. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między rówieśnikami.

22. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie świadomością.

23. Troska o środowisko naturalne.

1. Życie w zgodzie z rytmem natury ( nauka, wypoczynek – znalezienie właściwych proporcji).

2. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.

3. Oswajanie stresu.

4. Jak się kłócić, jak krytykować – wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny sposób.

5. Jak umiejętnie przyjmować krytykę – asertywne sposoby radzenia sobie.

6. Kultura bycia, czyli SAVOIR VIVRE na co dzień.

7. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

8. Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości.

Kultura osobista w klasie, w szkole, w miejscach publicznych.

9. Jak powiedzieć nie? „Asertywność sztuką bycia sobą”.

10. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety.

11. Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji wobec drugiej osoby.

12. Niemodne słowa ? : OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, UCZCIWOŚĆ, CZŁOWIECZEŃSTWO.

13. Umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom – mówienie NIE. Unikanie sytuacji sprzyjających powstawaniu agresji i przemocy.

14. Być czy mieć ?

15. Przyczyny i skutki spożywania alkoholu.

16. Uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym.

17. Ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych. Rekompensowanie wyrządzonych krzywd.

18. Wskazywanie osób i instytucji pomocnych w zwalczaniu przemocy.

19. Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. Wojny, terror, problem uchodźctwa.

20. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp.

21. Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież.

22. Konwencja Praw Człowieka i podstawowych Wolności – znam i rozumiem.

23. Blaski i cienie wczesnego macierzyństwa/ojcostwa.

1. Promocja zdrowego stylu życia: zasady prawidłowego odżywiania się, sport i aktywny wypoczynek.

2. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami , zainteresowaniami i rozwojem osobistym.

3. Pierwsze podsumowanie- TO UMIEM i POTRAFIĘ .

4. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonywanie wyboru.

5. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista

6. Człowiek twórczy a używki.

7. Mój stosunek do: kary śmierci, eutanazji, samobójstwa, aborcji.

8. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów..

9. Zagrożenia płynące z Internetu. CYBERBULLYING, CYBERPRZEMOC.

10. Alienacja człowieka we współczesnym świecie.

11. Demokracja w "polskim" wydaniu, fikcja czy szkoła życia.

12. Polska emancypacja. Rola kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

13. Profilaktyka uzależnień –skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków dla organizmu człowieka.

14. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów.

15. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości.

16. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, biednym, starszym, uchodźcom.

17. Jak przejawiam troskę o środowisko naturalne, w którym żyje.

18. Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe.

19. Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała.

20. Wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, wycieczki, biwaki, przygotowywanie uroczystości szkolnych itp.

21. Budowanie wartości moralnych sprawiedliwość, tolerancja, solidarność, demokracja, wolność , szacunku dla siebie i innych.

22. Rola i miejsce Polski i Polaków w Europie i na świecie.

23. Ekologia to moda, czy konieczność?