Zapisz się do Szkoły Policealnej nr 1 w Krasnymstawie - technik administracji i technik rachunkowości

Ocena użytkowników:  / 1
szkoła policealne kierunki kształcenia gif
REKRUTACJA do Szkoły Policealnej  nr 1 w Krasnymstawie 2017/2018 - nauka jest bezpłatna!
- technik administracji 
- technik rachunkowości
W Szkole Policealnej nr 1 w Krasnymstawie nauka jest bezpłatna, a wpisowe 0 zł. Jesteśmy szkołą, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. 
Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, regulaminów i innych dokumentów. Odpowiada za prawidłowy przepływ informacji. Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej, urzędach powiatowych, miejskich, w jednostkach organizacyjnych, samorządach.

W chwili obecnej prowadzimy nabór na I semestr od września 2017 roku. 

tech admi

Technik administracji:

Kwalifikacja: Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)

W Szkole Policealnej mogą się uczyć osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią (absolwenci technikum, liceum - matura nie jest wymagana).

Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Każdy słuchacz na zajęciach ma do dyspozycji laptop. 

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (piątek, sobota).

Co po szkole?

Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Absolwent Szkoły Policealnej nr 1 w Krasnymstawie po ukończeniu nauki otrzymuje:

 • Państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe (po pozytywnym zdaniu egzaminu)
 • Dyplom w zawodzie technik administracji wraz z suplementem w języku polskim i angielskim (po pozytywnym zdaniu egzaminu)

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Każdy słuchacz otrzymuje legitymację szkolną i indeks.

Rekrutacja bez egzaminów – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 Technik rachunkowości

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik rachunkowości

Symbol cyfrowy zawodu: 431103

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Technik rachunkowości jest  kierunkiem stworzonym dla osób, które chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z pracą w dziale finansowym, księgowością i ekonomią. Przed Absolwentami  tego kierunku otwierają się liczne perspektywy pracy. Policealna Szkoła zawodowa gwarantuje Ci sukces!

Organizacja zajęć

System zaoczny: zajęcia realizowane są w piątki po południu i w soboty. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

tech rach

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie: 

- prowadzenia rachunkowości,

- rozliczania danin publicznych,

- rozliczania wynagrodzeń,

- rozliczania składek pobieranych przez ZUS,

- prowadzania analizy finansowej.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w : 

- biurach rachunkowych,

- towarzystwach ubezpieczeniowych,

- dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, 

- urzędach skarbowych, 

- bankach.

Dlaczego warto uczyć się u nas?

 • referencje dla najlepszych absolwentów,
 • co najmniej 50% zajęć praktycznych,
 • profesjonalnie wyposażone pracownie,
 • fachowa i doświadczona kadra,
 • przyjazna atmosfera,
 • naukę można łączyć ze studiami i pracą.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Rozwój gospodarki i związana z nią informatyzacja systemu rachunkowości sprawia, że pracodawca na rynku pracy poszukuje wykształconego, otwartego na aktualizowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracownika. Zawód technika rachunkowości odgrywa coraz większą rolę w związku z powstawaniem coraz to nowych przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia uczestnictwo w życiu gospodarczym w kraju i poza jego granicami ze względu na ujednolicenie systemu rachunkowości w różnych krajach.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 –Prowadzenie Rachunkowości (A.36.)

K2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)

 

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik administracji 334306 - dla Szkoły Policealnej Nr 1

Szukaj

Menu użytkownika