Oferta edukacyjna 2015/2016 i opis wszystkich zawodów oferowanych przez ZSP Nr 1

Ocena użytkowników:  / 3
SłabyŚwietny 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki prowadzony jest nabór absolwentów gimnazjów do następujących typów szkół:

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Technikum Nr 1 (4-letnie) kształcące w zawodach:

 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 Technik pojazdów samochodowych jest to kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe. Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

 Przedmiot uzupełniający realizowany od klasy trzeciej:

 Historia i społeczeństwo

 Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje:

 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych –egzamin potwierdzający kwalifikacje II klasa II semestr.

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - egzamin potwierdzający kwalifikacje III klasa II semestr.

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – egzamin potwierdzający kwalifikacje IV klasa I semestr.

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • - diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 • - obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
 • - organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług gastronomicznych jest przygotowanie absolwenta do organizacji i prowadzenia produkcji w zakładach gastronomicznych. Absolwent potrafi sporządzić plan produkcji, kalkulację oraz produkcję wszystkich potraw i posiłków. Dokonuje organoleptycznej oceny jakości produktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi. Pobiera próbki potraw i napojów do badań laboratoryjnych. Nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz bhp w placówkach gastronomicznych. Organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz prac w dziale produkcyjnym, takie jak odbiór jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, obróbka termiczna, wykończenie, dekorowanie i ekspozycja potraw. Rozlicza produkcję zakładu gastronomicznego. Obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne (urządzenia chłodnicze, grzewcze, mechaniczne i służące do obsługi konsumenta).
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik usług gastronomicznych, może być zatrudniony w: zakładach i placówkach prowadzących działalność gastronomiczną ( hotele, restauracje, bary), a także na stanowiskach administracyjnych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Przedmiot uzupełniający realizowany od klasy trzeciej:

Historia i społeczeństwo

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów – egzamin potwierdzający kwalifikacje III klasa II semestr.

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - egzamin potwierdzający kwalifikacje IVklasa Isem

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

 • - sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • - planowania i oceny żywienia;
 • - organizowania produkcji gastronomicznej;
 • - planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 TECHNIK EKONOMISTA

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajduje się zawód technika ekonomisty. Technik Ekonomista poznaje podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw. Uczy się prowadzenia księgowości metodą tradycyjną i komputerową. Zdobywa umiejętności związane z organizacją i technika pracy biurowejAbsolwent technikum ekonomicznego może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i studiować na uczelniach wyższych.Dzięki nauce na tym kierunku wszystkie studia ekonomiczne są znacznie łatwiejsze. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają w przyszłości znaleźć bardzo dobrze płatną pracę.Absolwent w tym zawodzie może również samodzielnie prowadzić małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcje asystenta prezesa czy dyrektora. Absolwenci mogą podjąć pracę w urzędach, w bankach, w biurach rachunkowych, w urzędzie skarbowym, w gminach, w biurach podatkowych, w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Przedmiot uzupełniający realizowany od klasy trzeciej:

Historia i społeczeństwo

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – egzamin potwierdzający kwalifikację II klasa II semestr.

A.36. Prowadzenie rachunkowości - egzamin potwierdzający kwalifikację IV klasa I semestr.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

 • - obliczania podatków;
 • - prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • - prowadzenia rachunkowości;
 • - wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 TECHNIK HANDLOWIEC  nowosc

Technik Handlowiec to najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy. Najwięcej ogłoszeń o pracę jest właśnie w tym zawodzie. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu technik handlowiec można pracować jako sprzedawca w sklepie detalicznym, hurtowni, jako przedstawiciel handlowy, a także w dziale marketingu, w dziale sprzedaży telefonicznej, czy internetowej. W trakcie nauki młodzież poznaje techniki sprzedaży, podstawy marketingu, reklamy, zasady rachunkowości handlowej.

 Przedmiot uzupełniający realizowany od klasy trzeciej:

Historia i społeczeństwo

 Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje:

 A.18. Prowadzenie sprzedaży – egzamin potwierdzający kwalifikacje II klasa II semestr.

 A.22. Prowadzenie działalności handlowej – egzamin potwierdzający kwalifikacje IV klasa I semestr.

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

 2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

 3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

 4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

 5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 Technik handlowiec jest przygotowywany do realizacji następujących zadań zawodowych:

- podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach,

- realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach,

- zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

 Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:

 • Przedstawiciel handlowy (obecnie największa liczba ofert pracy na rynku)
 • Merchandiser
 • Kierownik działu handlowego
 • Zastępca kierownika działu handlowego
 • Specjalista ds. marketingu
 • Specjalista ds. zaopatrzenia
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. obsługi klienta
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • Referent/asystent ds. sprzedaży
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta
 • Kupiec
 • Akwizytor
 • Pracownik działu logistyki

Zapisując się do technikum handlowego masz możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży i A.22. Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

TECHNIK BUDOWNICTWA

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta. Na absolwentów czekają atrakcyjne oferty pracy. Mogą założyć własną firmę budowlaną, być konkurencyjni na rynku pracy. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę studiując na uczelniach wyższych np. Politechnika Lubelska, UMCS zdobywając tytuł inżyniera i magistra. Nowy sposób kształcenia zawodowego wymaga zdawania w czasie nauki trzech kwalifikacji zawodowych. Do skorzystania z oferty zapraszamy również dziewczyny.

Przedmiot uzupełniający realizowany od klasy trzeciej:

Historia i społeczeństwo

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje:

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich – egzamin potwierdzający kwalifikacje III klasa I semestr.

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - egzamin potwierdzający kwalifikacje III klasa II semestr.

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej - egzamin potwierdzający kwalifikacje IV klasa I semestr.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • - wykonywania określonych robót budowlanych;
 • - organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • - organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 • - organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • - sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie, w tym usługi wykraczające poza standard. Projektuje i urządza zakład fryzjerski zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Kieruje zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług. Świadczy usługi fryzjerskie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury. Korzysta z technik komputerowych w pracy zawodowej. Może również wykonywać usługi fryzjerskie dla celów reklamowych, prasy czy fotografii artystycznej. Celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwenta do skutecznego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Wymaga to dobrego przygotowania ogólnego, opanowania podstawowej wiedzy i umiejętności oraz prezentowania właściwych postaw zawodowych.                                                                   

Przedmiot uzupełniający realizowany od klasy trzeciej:

Historia i społeczeństwo

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje:

A.19. Wykonywanie zabiegów – egzamin potwierdzający kwalifikacje III klasa II semestr.

A.23. Projektowanie fryzur- egzamin potwierdzający kwalifikacje IVklasa I sem                

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • - wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • - wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • - wykonywania strzyżenia włosów;
 • - wykonywania stylizacji fryzur;
 • - wykonywania projektów fryzur.

Technik urządzeń sanitarnych - NOWOŚĆ

Technik urządzeń sanitarnych zajmuje się projektowaniem, montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Absolwent technikum jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w wielu obszarach związanych z techniką sanitarną. W wyniku kształcenia teoretycznego i praktycznego oraz praktykach odbywanych w firmach instalacyjnych technik urządzeń sanitarnych potrafi zaprojektować i wykonać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjnoklimatyzacyjne. Sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych, zna zasady prowadzenia dokumentacji budowy, może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi. Po ukończeniu technikum można kontynuować naukę na Politechnice.

Uczniowie podczas nauki zdają kwalifikacje:

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

Technik mechanik - klasa tworzona we współpracy z pracodawcami z możliwością zatrudnienia po ukończeniu nauki.

Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Stąd istnieje potrzeba specjalizacji szczególnie w takim właśnie zawodzie.

 W związku z faktem, że w ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, zupełnie zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.

Uczniowie podczas nauki zdają kwalifikacje:

M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej zatrudniani są na stanowiskach związanych z:

 • obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • montażem maszyn,
 • kontrolą techniczną,
 • organizacją i nadzorowaniem prac,
 • konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,
 • organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 - letnia) kształcąca w zawodach:

 Mechanik pojazdów samochodowych - nauka trwa 3 lata w Zasadniczej Szkole Zawodowej

 Naukę zawodu „mechanik pojazdów samochodowych” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych. Mogą również otworzyć własny warsztat.

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych -egzamin potwierdzający kwalifikacje III klasa II semestr.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • - użytkowania pojazdów samochodowych;
 • - diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • - naprawiania pojazdów samochodowych.

Murarz – tynkarz  - nauka trwa 3 lata w Zasadniczej Szkole Zawodowej

Murarz- tynkarz to robotnik wykwalifikowany zajmujący się wznoszeniem ścian i filarów z cegły, pustaków, kamieni i kształtek (ceramicznych, betonowych i gipsowych) oraz innych materiałów budowlanych, różnego rodzaju stropów, schodów, okładzin ściennych a także wykuwaniem otworów w istniejących już ścianach. Wprawnie posługuje się dokumentacją techniczną. Może być zatrudniony na stanowisku murarza w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych, ma możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej (własnej firmy).

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje:

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich - egzamin potwierdzający kwalifikacje III klasa II semestr.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • - wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • - wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • - wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • - wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 • - wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Kucharz - nauka trwa 3 lata w Zasadniczej Szkole Zawodowej

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych; ponadto czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.  Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach. Kucharz jest zatrudniany również w szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, czy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin potwierdzający kwalifikacje III klasa II semestr.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • - przechowywania żywności;
 • - sporządzania potraw i napojów;
 • - wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Ślusarz  - nauka trwa 3 lata w Zasadniczej Szkole Zawodowej nowosc

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze wyrabiają m.in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Ślusarz zajmuje się również obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej (kucie, hartowanie itd.). Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.

 Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje:

 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi-egzamin potwierdzający kwalifikacje III klasa II semestr.

 Ślusarze z uwagi narozległą wiedzę i umiejętności zawodowe, mogą znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą, w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, zakładach naprawczych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.

 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- wykonywania elementów maszyn i urządzeń

- naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

- wykonywania połączeń

- konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

  Ślusarze są zatrudniani przede wszystkim w:

- przedsiębiorstwach przemysłu metalowego, maszynowego i elektrotechnicznego

przedsiębiorstwach usługowych

- zakładach naprawczych

- punktach usługowo-naprawczych

- odpowiednich zakładach rzemieślniczych

- zakładach budowy obrabiarek, samochodów, urządzeń transportowych, maszyn budowlanych i rolniczych

- budownictwie przemysłowym

- budownictwie urządzeń hutniczych i chemicznych

- stoczniach, przy budowie statków

Lakiernik -  NOWOŚĆ

Lakiernik jest to osoba malująca lub nakładająca farbę na określone elementy. Praca lakiernika nie należy do najprostszych, wymaga odpowiednich umiejętności, czyli dokładności i wielkiego skupienia. Do głównych obowiązków tego pracownika należy m.in.: przygotowanie powierzchni, nakładanie powłoki lakierniczej, suszenie jej, albo utrwalanie powierzchni różnymi technikami,  a także bieżącą konserwacje i kontrolę sprawności narzędzi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik może być zatrudniony w przemyśle, usługach i warsztatach naprawczych na stanowiskach: lakiernika przemysłowego w charakterze operatora różnego rodzaju maszyn i urządzeń lakierniczych lub lakiernika w zakładach usługowych świadcząc kompleksowe i wyspecjalizowane usługi lakiernicze.

Uczeń zdaje kwalifikację M.28 – Wykonywanie prac lakierniczych

Zadaniem lakiernika samochodowego jest zabezpieczenie karoserii samochodu przed korozją. Staranne i fachowe polakierowanie powierzchni nadaje nowemu samochodowi i przywraca używanemu estetyczny wygląd. Lakiernik samochodowy sam podejmuje wszystkie decyzje i wybiera sposób naprawy. Wymaga to od niego dużej i stale uzupełnianej wiedzy na temat nowych technologii, lakierów i materiałów pomocniczych. Do jego obowiązków należy też obsługa nowoczesnych kabin lakierniczych.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik absolwent może być zatrudniony jako lakiernik przemysłowy, lakiernik warsztatów naprawczych, lakiernik stacji obsługi. A także może prowadzić własny zakład usługowy.

 

Monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych NOWOŚĆ

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje wszelkiego typu instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodne i kanalizacyjne, montuje także różne typy deszczownic, wykonuje też prace konserwatorskie dotyczące wszystkich wymienionych obiektów. Jest to jeden z najpopularniejszych zawodów w ostatnich latach.

To zawód dla ciebie, jeśli: jesteś sprawny fizycznie, pomysłowy, elastyczny w działaniu  myśleniu, masz refleks, dobrą koordynację ruchowo-wzrokową; masz podzielność i  koncentrację uwagi, zręczność palców i rąk, umiejętność szybkiego przestawienia się z jednej czynności na drugą. Potrafisz współpracować z zespołem.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony na stanowiskach montera instalacji sanitarnych w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może też prowadzić własną firmę.

Uczeń zdaje kwalifikacje:

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - NOWOŚĆ

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:

 -wykonywać prace wykończeniowe w budynku,

-analizować dokumentację budowlaną ,

 -obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.

Uczeń zdaje kwalifikacje:

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł zawodowy – monter zabudowy i robótwykończeniowych w budownictwie, mogą być zatrudniani przy robotach wykończeniowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.

Sprzedawca - NOWOŚĆ

Sprzedawca to osoba sprzedająca produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Obsługuje nabywców w handlu bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową.

W tym zawodzie można wyróżnić stanowiska pracy związane bezpośrednio z obsługą klienta w punkcie sprzedaży, np. konsultant – sprzedawca, sprzedawca – kasjer przy stanowisku kasowym lub w terenie – akwizytor (np. hurtowni).

Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej.

Uczeń zdaje kwalifikację A.18 – Prowadzenie sprzedaży

Przedmioty zawodowe :

- towar jako przedmiot handlu

- organizacja i techniki sprzedaży

- obsługa klientów

- przedsiębiorca w handlu

- język obcy w działalności handlowej

Dlaczego wybrać zawód SPRZEDAWCA w naszej szkole?

 • nauka trwa 3 lata,
 • będziesz mógł doskonalić kompetencje zawodowe ucząc się interesujących przedmiotów zawodowych tj. towar jako przedmiot handlu, organizacja i techniki sprzedaży, obsługa klientów i przedsiębiorca w handlu,
 • poszerzysz swoje umiejętności o język obcy w działalności handlowej,
 • po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne i uprawnienia do wykonywania zawodu sprzedawca,
 • zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych, spełniających wymogi kształcenia w zawodzie,
 • możesz brać udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych,
 • w szkole panuje przyjazna uczniowi atmosfera, a życzliwi nauczyciele zawsze służą pomocą i radą.
 • uczniowie mają stały dostęp do Internetu

Handel należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Rozwój handlu, a tym samym powstawanie nowych jednostek handlowych, jest bardzo widoczny także w naszym lokalnym otoczeniu.

Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży "sprzedaż" skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

 Klasa wielozawodowa NOWOŚĆ (trzyletnia ZSZ)

Klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej znajdujących się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ten typ klasy daje możliwość kształcenia w zawodach, na które zapotrzebowanie na rynku jest kilkuosobowe lub w rodzinie istnieje tradycja kształcenia w określonym zawodzie. W naszej klasie wielozawodowej możemy kształcić w takich zawodach jak np: PIEKARZ, CUKIERNIK,ZEGARMISTRZ, TAPICER, ZŁOTNIK-JUBILER, KRAWIEC, ZDUN, DEKARZ, WĘDLINIARZ, BLACHARZ SAMOCHODOWY.
W szkole młodzież uczy się tylko przedmiotów ogólnokształcących, a praktyczna naukę zawody odbywa u pracodawcy w zakładzie pracy, z którym popisuje umowę o pracę (jako pracownik młodociany - otrzymuje wynagrodzenie, przysługuje mu urlop, ma liczony staż pracy). Część teoretyczną kształcenia zawodowego młodzież odbywa w specjalistycznych ośrodkach na teoretycznych kursach zawodowych, za organizację których odpowiada i koszty pokrywa szkoła.

Jeżeli znajdziesz pracodawcę w interesującym Cię zawodzie i podpiszesz z nim umowę o pracę na 3 lata nauki (jako pracownik młodociany) - przyjdź do naszej klasy wielozawodowej. To oferta dla Ciebie.

 

Szukaj

Menu użytkownika